Umaar Mbaalo: Hooreejo waalde CEDEAO yilloyiima to Moskuu e to Kiyeef

Hooreejo Fedde CEDEAO Umaar Siisoko Mbaalo yahii hannde altineere 24/10/22 to Mosku e to Kiyeef. Ko kanko woni hooreejo leydi ɗimmo nder doŋre Afrik mo Vladimir Poutine, jaɓɓii ɓaawo hooreejo Dental Afrik gardiiɗo leydi Senegaal Makki Sal yahnoo toon. Umaar Mbaalo haaɗataa tan Mosku, nguun njillu maa naw mo haa to Kiyeef leydi Ikreen.

Jotondiral hakkunde leydi Riisi e yoga e leyɗe Afrik ɓooyii sehlondirde, gila e jamanuuji ɓooyɗi. Leyɗe keewɗe Afrik teeŋti noon ɗe leydi Portigaal jiimnoo. Mbele leydi Riisi yiɗi oo sahaa ko fooɗtude fedde CEDEAO, waɗa sara mum, ɓaawo kay nde gardiiɗo diplomasii leydi Ikreen Dmytro Kuleba arnoo Dakaar e to Abijaa darorɗe lewru octobre? Hannde oo, Moskuu ine refta e ɗeen pele. Sahaa nde Riisii naatani wolde nder leydi Ikreen nder lewru Fevrier, fecce leyɗe Afrik mettiniino heen. Mbele njillu hooreejo leydi Bisaawo Umaar Mbaalo ari ko saataade pergitanɗe, moƴƴitinde ngonka kaa, yooɓaade ɓatakuru jam e dow innde Fedde Afrik bannge hirnaange:

« Ko mi jahoowo to leydi Riisi e ndee altineere e tee ne maa mi jooɗdo e hooreejo Vladimir Poutine. Mi addana mo ɓatakuru jam. Maa mi haalan mo ine jojji o haaltida e miñiiko Volodymir Zelensky. Mbiɗo haalda ñande fof e Zelensky hono no kaaldirat-mi e nanndo am Macron ko yowitii e ɗee caɗeele. Ko miin woni hooreejo ɗimmo, caggal Makki Sal jahoowo toon. Kono mi yahraani wonde mi gardiiɗo Gine Bisaawo, ko wonde mi hooreejo fedde CEDEAO. Fandaare am e nguu njillu ko ngam yeewtidde e Putin nde jam artata ngati adunaaru nduu fof jiiɓiima.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.