Goomu « CENI » kesu toɗɗaangu woondii hanki to Diiso doosɗeyankeewo

Terɗe Goomu kesu suɓngoyankeewu ngenndiiwu njeytiingu ngoondii kihiiɗe hanki yeeso Diiso doosɗeyankeewo hono hade maɓɓe ƴettude golle maɓɓe. Ndeen njoɗnde woondoore waɗi ko yeeso hooreejo Doosɗe doosɗeyankeewo ngoo Jallo Mammadu Bacca.Ko sappo e go’o neɗɗo cuɓaa, ngam ɓe ngona terɗe Goomu suɓngoyankeewu ngenndiiwu njeytiingu. Heen 6 njeyaa ko e laamu nguu, 5 heddiiɓe ɓee ko e luulndo. Rewɓe tato ine njeyaa e nguun goomu. Ko ɓee ɗoo arooɓe les ngoni suɓaaɓe ɓee:1) Ebbe Wuld Mbari2) Dah Wuld Abdel Jeliil3) Bah Bookara Sule4) Baaba Wuld Bumeis5) Bilaal wuld Werzeg6) Jeynaba Tannjaa7) Kummba Sih8) Lamina Mohamed Buuya9) Mohamed Lemine Wuld Dahi10) Mohamed Mokhtaar Meliil11) Mullaay Wuld Brahiim.

Dah Wul. Abdel Jeliil suɓaama hooreejo « CENI » gonnooɗo jaagorgal ndernderiije e laamu Maawyaa suɓaama hooreejo CENI

Ko e sahaa batu maɓɓe hanki altineere ngu aadoraaka 31/10/2022 nder Nuwaasot, gonnooɗo jaagorgal ndernderiije hono Dah Wul Abdel Jeliil suɓaa hooreejo goomu Senii. Mohamed Wul Dahi toɗ-ɗaa cukko-hooreejo. Kanko Wul Abdel Jeliil o halfinenooma posto jaagorgal ndernderiije e jaajtingol laamu sahaa laamu Maawyaa Wul Siidi Mohamed Taayaa, ko oon toɗɗinoo mo. Lewru mee hitaande faatiinde ndee, o woni tergal diiso ngenndiiwo jaajtingol laamu e ɓamtaare. Kanko Mohamed Lemin o meeɗiino wonde gardiiɗo kabine yarhamu hooreejo ndenndaandi ndii Eli Wul Mohamed Vaal, diisneteeɗo ñaawooje gonnooɗo hooreejo lesdi Muritani hono Maawyaa Wul Siidi Mohamed Taayaa ko noon ne kadi o wonirnoo hooreejo jaaɓi haaɗtirde Nuwaasot.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.