Dah Wul Abdel Jeliil gonnooɗo jaagorgal laamu Maawyaa toɗɗaama hooreejo « CENI » Senii.

Terɗe Goomu kesu suɓngoyankeewu ngenndiiwu njeytiingu ngoondii kihiiɗe hanki yeeso Diiso doosɗeyankeewo, hade maɓɓe ƴettude golle maɓɓe. Ndeen njoɗnde woondoore waɗi ko yeeso hooreejo Diiso doosɗeyankeewo ngoo Jallo Mammadu Bacca.

Ko sappo e go’o neɗɗo cuɓaa, ngam ɓe ngona terɗe Goomu suɓngoyankeewu ngenndiiwu njeytiingu. Heen 6 njeyaa ko e laamu nguu, 5 heddiiɓe ɓee ko e luulndo. Rewɓe tato ine njeyaa e nguun goomu.
Dah Wul. Abdel Jeliil suɓaama hooreejo « CENI »

Ko e sahaa batu maɓɓe hanki altineere ngu aadoraaka 31/10/2022 nder Nuwaasot, gonnooɗo jaagorgal ndernderiije hono Dah Wul Abdel Jeliil suɓaa hooreejo goomu Senii. Kanko Wul Abdel Jeliil o halfinenooma posto jaagorgal ndernderiije e jaajtingol laamu sahaa laamu Maawyaa Wul Siidi Mohamed Taayaa, ko oon toɗɗinoo mo.

Ko e lewru mee 2014, o yalti lannda makko Adil o suɓii ƴaaƴde Mohamed O. Abdel Aziiz

Dah O. Abdel Jeliil gonnooɗo jaagorgal ndernderiije e laamu Maaouiy yamiriino yo luulndiyanke Ahmed O. Daddaa gonnooɗo koolaaɗo kuuɓal UDF Ére nouvelle, jagge meƴƴee ngati yiɗi ko dillinde leydi ndii….Tawi oon sahaa e kitaale 2000, Ahmed O. Daddaa waɗnoo ko eeraango yo seppooji jamyami njuɓɓine nder wertaango leydi ndii, hollirde yo warnooɓe ɓee ñaawee.

O Abdel Jelil jeyenooma e haɓotooɓe Siidi O Seek Abdallah nde yoga e lanndaaji kollitnoo yo o artu o joofna manndaa makko, o holliti foti huccaneede ko holno leydi ndii foti yaltirde e nduu fekkuru ko wonaa haalde yo SiDioka artu e jappeere laamu. Oo ɗoo gonnooɗo junngo ñaamo Maawyaa, tawtorenooɗo warngooji ɓaleeɓe Muritaninaaɓe woni cuɓaaɗo hanki yo ardo Goomu Senii.

One comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.