Jagge Dillere IRAN ɓenninaama to Kiifa nder diiwal Asaaba, eɓe poti ɓennineede to procureur ndenndaandi ndii, caggal nde Ould Abdallahi waɗi wullitannde mum nawi to laamu.. Kanko oo ɗoo gorko ko video makko o waɗnoo omo seytfita Biraama Dah Abeydi gardiiɗo dillere IRA kadi sarɗiyanke to batirde ngenndiire Muritani. E wiyde makko Biraama Dah nana renndina kopporeeje keewɗe ine haaɗtina tan e hoore mum, wondaaka nih wallude miskineeɓe, famarɓe doole taariiɓe mo. Ɗoon Biraama Dah Abeydi jaabtii mo wiyi wonde haalannde makko ndee ko fenaande, tuugaaki e daliilu, wiyi ko o mawɗo kono omo haala ko woodaani.

Oon video ine hollira yimɓe IRA ine ngijoo Ould Abdallahi, ine njigoroo goɓɓe ɗum duñi Ould Abdallahi nawde wullitannde mum to laamu, ñaawoore leydi ndii. Ine jeyaa e ɓeen jaggaaɓe jaggaaɓe ɓee.

Jaggal IRA Abuu Joop e wiyde makko wonde sanndarmaaɓe kaɗii yimɓe IRA hannde ummirnooɓe Nkchtt njahi Kiifa ngam jaɓɓaade jaggaaɓe ɓee.

Ciftinen gila nde ɗum waɗi lannda Sawab yaltiniino gila hanki bayyinaango mum hollirde wonde yahdaani e ngol ɗoon jaggugol, sibu aldaa e daliilu jaɓniiɗo. Ɓe mbaɗii eeraango nde laamu nguu woppitta ɓe ko ɓuri yaawde e yaajtaade.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.